!Alphamod Polish Version

If you liked this item, please rate it up on Steam Workshop page.

Author: Mr.Kocur

Last revision: 7 Jul, 2018 at 12:33 UTC (1)

File size: 995.33 KB

On Steam Workshop

Description:

Modyfikacja zawiera spolszczenie :
AlphaMod 2.1 ( https://steamcommunity.com/workshop/filedetails/?id=1392167124 )
AlphaMod: Civic Virtues ( https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1369938360 )
AlphaMod: The Frontier ( https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1399282739 )
AlphaMod: Divided Loyalties ( https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1405801114 )
Możesz miec zasubskrybowane tylko nie które mody, nie musisz subskrybować wszystkich, spolszczenie sie dopasuje.

Ważne:
AlphaMod poland version jest w wczesnej wersji, może zawierać błędy językowe lub złe tłumaczenie niektórych wyrazów.Jeśli zauważysz jakiś błąd proszę zgłoś go w komentarzu, albo jeśli masz sugestie bo wiesz jak by lepiej coś przetłumaczyć też to zgłoś w komentarzu.

Wersja polska modyfikacji dodaje :
Polski język do modyfikacji (spolszczenie)
Parę drobnych zmian i poprawek(…)
Inny wygląd tła menu.
Ma w sobie zintegrowany mod podmieniający ikony na staranniej wykonane.
(sam mod z ikonami https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1414981658)

Mod dodaje :
Dodatkowe technologie, budynki, dekrety, armie i zasoby strategiczne specyficzne dla każdej etyki.
Nowe zasoby lokalne: Woda, lód, aktynowce, paliwa naturalne, biomasa, egzotyczna żywność i inne.
Nowe technologie i budynki do eksploatacji nowych zasobów.
Ogromne Mega Miasta.
Nowe budynki specyficzne dla ekosystemów różnych klas planet.
Wiele nowych elementów światów.
Mechy i nowe droidy i budynki do ich produkcji.
Nowe zasady i dekrety dotyczące dostosowania sposobu sprawowania rządów w twoim państwie oraz dostosowania gospodarki i zarządzania obywatelami.
Budynki specialne dla różnych etyk i typów władzy.
Alternatywne wyglądy do światów rajski, sawanna i alpejski.
Nowe technologie, budynki i dekrety do eksploatacji normalnie niezdatnych do zamieszkania światów i planetoid.
Rozszerzone badania światów pozwalające kolonizować niebezpieczne i zdatne do życia planety (nawet Gazowe Olbrzmymy).
Możliwość budowania bazy na księżycu świata startowego.
Pirate bazy! Arrrr
Nowe atrybut, i wiele więcej(…)

Kompatybilność :
AlphaMod jest przede wszystkim rozbudową mechanik gry, ale także częściową modernizacją/konwersją już istniejących. W związku z tym będzie miał problemy z kompatybilnością z modami, które również zmieniają te pliki
common/tile_blockers/00_tile_blockers.txt
common/traits/01_species_traits_habitability.txt
interface/species_mod_window.gui
lista kompatybilności modów (nie pełna)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cRfJzBTKtJIr5oRQSOVABwuBWuUxFd94R5oUvsa8m4s/edit#gid=0

Download
Required items:

Click the title to search on this site.


AlphaMod 2.1Steam Workshop
Revisions:

Old revisions of this mod are available below. Click the link to download.